Wanda Reisel volgt Emile Roemer (niet)

May 17, 2010

Toch nog even gekeken of Wanda Reisel de afgelopen week in haar “volgen van Emile Roemer” nog iets verstandigs te zeggen had na de eerste twee afleveringen. Maar nee, er wordt, bijvoorbeeld in het stukje “Waar laat Roemer de gewone man?” nog wat verder gezeurd over het vuilnis op straat (schuld van de SP!), de “gabardine” en de gleufhoed (die nu eenmaal bij een “volgende detective” horen) en “voorman Roemer, in zijn glansrijke rol van Robin Hood (hij steelt van de rijken en geeft aan de armen!)” en eigenlijk komen we helemaal niets over Emile Roemer en de SP te weten.

Emile Roemer zou nu “Robin Hood” natuurlijk als geuzennaam aan kunnen nemen, dat wel. Robin Hood wordt toch in het algemeen als held gezien, al is hij dan ook (waarschijnlijk) voornamelijk een fictief personage. Hij streed tegen corrupte machthebbers, net zoals Emile Roemer strijdt tegen corruptie in overheid en bankwezen. Of Emile Roemer ook de boogschietsport beoefent weet ik niet, dus het is mij onduidelijk hoe ver deze analogie kan worden doorgetrokken…

Verder verbaast Wanda Reisel zich over een SP-er met een witte boodschappentas met daarop de “geheimzinnige tekst” (later in hetzelfde stukje snijdend sarcastisch aangeduid met “diepzinnige tekst”): “de drager is de boodschap”. SP”. Tja, waar doet die tekst onmiddellijk aan denken? Aan “the medium is the message” van Marshall McLuhan (een link die overigens door Wanda Reisel niet wordt gelegd). Niet erg geheimzinnig noch diepzinnig, maar wel aardig gevonden als tekst voor op een boodschappentas.

Het stukje eindigt met (copy and paste):

Verdienste

In een persoonlijk interviewtje op de SP-website vind ik Robin terug. Hij zou het als zijn grootste verdienste zien als hij er in zou slagen de armoede onder Nederlandse kinderen op te lossen. Maar op de vraag wat hij zou doen als hij in de loterij 100.000 euro wint, antwoordt mijn personage: Mijn kinderen blij maken en het voor ze wegzetten voor later…..
Ik drink en ween.”

Robin is Roemer (zie boven). Deze week van volgen van SP+Roemer door Wanda Reisel heeft in ieder geval één ding wel duidelijk gemaakt: Wanda Reisel heeft een bloedhekel aan de SP+Roemer (+Robin Hood?). Ik vraag me af waarom de redactie van de NRC zo iemand heeft uitgekozen om Roemer te volgen. Heeft de redactie van de NRC misschien ook een bloedhekel aan SP+Roemer?

Advertisements

Wanda Reisel volgt Emile Roemer

May 11, 2010

Emile Roemer en de SP hebben momenteel erg de wind tegen. Dat is bijvoorbeeld ook weer te zien aan de manier waarop Wanda Reisel in de NRC van deze week Emile Roemer “volgt”. Over de uitzending in Buitenhof merkte zij op: “Zij (Barbara Baarsma) wast Emile pittig de oren over de goedbedoelde bescherming en zekerheden die de SP de mensen met een minimuminkomen wil bieden: het geld dat de SP bij de rijken wil weghalen kost ook geld”, zich daarbij weer kritiekloos aansluitend bij deze slogan van de verdedigers van privatisering en het marktprincipe (terwijl Roemer zich nota bene nog vrij genuanceerd over dit principe uitliet). Ook klaagt zij over het vuilnis op straat, alsof dit de schuld van Roemer+SP is.
Vandaag (dinsdag) geeft zij haar onderuit halen van de SP en Roemer nog wat meer “body” door te wijzen op haar eigen VVD vader die (als ik het goed begrepen heb) mede verantwoordelijk was voor haar “rusteloze, romantische en revolutionaire geest” (toen ze 18 was). Ja, ooit, toen ze nog niet wijzer was, geloofde ze ook nog in Rosa Luxemburg en Trotski en kocht ze de “handzame, maar wat saaie boekjes van Marx, Mandel en Marcuse”, daarmee suggererend dat de SP nog steeds op die lijn zit, terwijl ze zelf inmiddels wel beter weet. Het doet allemaal een beetje denken aan de (rechtse) spreuk: “Wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft geen verstand”.
Zowel Franca Treur als Robert Vuijsje schreven op een sympathieke manier over de politici die ze volgden (resp. Balkenende en Cohen), al schreef Franca Treur dan ook dat er meer door het haar van David Bowie werd geaaid dan door het haar van Balkenende bij Madame Tussaud (een treffende observatie die laat zien dat ze een echte schrijfster is). Wanda Reisel schrijft daarentegen echter op een bijzonder neerbuigende manier over SP en Emile Roemer. “De SP is passé” is haar boodschap (tenminste, tot nu toe).


Cum laude voor Emile Roemer

May 9, 2010

Vandaag werd de lijsttrekker van de SP, Emile Roemer, in het televisie programma Buitenhof De toekomst van Europa & Emile Roemer uitgedaagd door de “kritische denker” (of moeten we zeggen: “kritische denkster”?) Barbara Baarsma. Barbara Baarsma is directeur van SEO en hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Ik heb even op internet wat informatie opgezocht over Barbara Baarsma en zie overal vermeld dat zij “cum laude” doctoraal examen economie heeft gedaan aan de Universiteit van Amsterdam, zie bijv. SEO Barbara Baarsma. Nu heb ik toevallig aan diezelfde universiteit ook cum laude doctoraal examen gedaan (niet in de economie, maar in de wiskunde), alleen vermeld ik het nooit; eigenlijk vind ik dat soort dingen een beetje genant. Maar ik doe dan ook niet zo veel aan “self promotion” (hoewel ik, paradoxaal genoeg, me daar nu net even in dit stukje aan heb schuldig gemaakt teneinde personen die nu zouden willen opmerken: “Als Piet Groeneboom cum laude doctoraal had gedaan, zou hij het ook vermelden” de wind uit de zeilen nemen). Die “self promotion” is op het ogenblik erg in de mode zonder dat veel mensen daar aanstoot aan lijken te nemen. Misschien moeten we dit wijten aan de zg. “gesel van de markt”, waar Barbara Baarsma als hoogleraar marktwerking natuurlijk alles van af weet.

Ik zag op de internet sites dat Barbara Baarsma een echte “netwerker” is. Onder haar nevenfuncties staan bijvoorbeeld vermeld: lid van de Raad van Commissarissen Loyalis NV, lid van de visitatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep en lid van de Raad van Toezicht St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg. Dit laatste trof mij even. Misschien zou zij als lid van de Raad van Toezicht St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg, weer eens kunnen kijken naar wat er toch in hemelsnaam met de organen van Denise Schouten is gebeurd die uit dit ziekenhuis zijn verdwenen? Zie voor informatie over deze zaak: Het verdwenen hart van Denise Schouten.

Mevrouw Baarsma viel Emile Roemer o.a. aan op het programmapunt van de SP dat de minimum lonen omhoog moeten.
De redenering was: “Als arbeid door een verhoogd minimumloon te duur wordt zullen werkgevers minder mensen aannemen. Door een hoger minimumloon veroordeelt u mensen tot een uitkering.”
Emile Roemer antwoordde terecht:
1. Mensen die wel werk hebben, maar aan de onderkant van de loonschaal zitten, kunnen niet rondkomen (reden waarom het minimumloon omhoog moet).
2. De stelling “Als arbeid door een verhoogd minimumloon te duur wordt zullen werkgevers minder mensen aannemen” is onjuist, maar wordt wel steeds opgevoerd als bangmakerij.

Bovendien, zou ik hier aan toe willen voegen, is dit geen argument tegen het verhogen van het minimumloon. Als het bedrijfsleven zich schuldig maakt aan het vergroten van misstanden op de arbeidsmarkt, moet de overheid het als zijn plicht zien om daar tegen op te treden. En niet zeggen: “laten we het minimumloon maar laag laten, zodat bedrijven goedkope arbeidskrachten kunnen aannemen”. Dat is een beetje de omgekeerde wereld, zou ik zeggen.

Emile Roemer diende haar volgens mij uitstekend van repliek, met het gevolg dat mevrouw Baarsma steeds nadrukkelijker (en laag bij de grondser) ging interrumperen. Die Emile Roemer vertegenwoordigt voor mij een uitstervend ras: een fatsoenlijke politicus, die niet gaat schreeuwen, niet kwaad wordt (althans niet zichtbaar), en rustig antwoord blijft geven, al wordt hij met allerlei onzin geconfronteerd. Hij zou m.i. een uitstekende premier zijn, ook al omdat hij heel goed geïnformeerd leek, iets wat bij Cohen niet altijd even duidelijk is (al zal hij natuurlijk een oneindig veel beter premier zijn dan JP Balkenende). Maar Emile Roemer hoort waarschijnlijk tot de verkeerde partij voor deze functie.